امروز، چهارشنبه 21 / 11 / 94

دانشگاه فرهنگیان

پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان (برادران)

سامانه آزمون های الکترونیکی
نام کاربری کلیه کاربران شماره ملی و رمز عبور پیش فرض کد پرسنلی آن ها می باشد.

شرکت در آزمون برای هر یک از کاربران صرفا یک بار در زمان تعیین شده میسر خواهد بود.برای ورود به سامانه و شرکت در آزمون از کد ملی بعنوان نام کاربری استفاده نمایید.


ورود به سامانه

نام كاربری (کدملی):

رمز عبور:


رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟