امروز، يكشنبه 21 / 9 / 95سامانه آزمون های الکترونیکی

دانشگاه فرهنگیان
مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشرکت در آزمون برای هر یک از کاربران صرفا یک بار در زمان تعیین شده میسر خواهد بود.برای ورود به سامانه و شرکت در آزمون از کد پرسنلی بعنوان نام کاربری و رمز عبور استفاده نمایید.


ورود به سامانه

نام كاربری (کدپرسنلی):

رمز عبور:


رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟