امروز، دوشنبه 8 / 6 / 95سامانه آزمون های الکترونیکی

آزمون مسابقات دبیرخانه راهبری کشوری بهداشت و ایمنی استان کرمان شروع آزمون 8 صبح پایان آزمون 14 بعد از ظهر مدت آزمون 40 دقیقه نام کاربری کد پرسنلی و رمز عبور شماره ملی می باشد.

شرکت در آزمون برای هر یک از کاربران صرفا یک بار در زمان تعیین شده میسر خواهد بود.برای ورود به سامانه و شرکت در آزمون از کد پرسنلی بعنوان نام کاربری و رمز عبور استفاده نمایید.


ورود به سامانه

نام كاربری (کدپرسنلی):

رمز عبور:

نام کاربری / رمز عبور وارد شده صحیح نمی باشد.
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟